Oppervlaktebron omzetten naar puntbronnen

Versie: 
17-03-2017

In het kort
Naast punt- en lijnvormige bronnen kan een gebruiker in AERIUS een oppervlaktebron invoeren. Het OPS rekenmodel, dat in AERIUS wordt toegepast, kan een oppervlaktebron alleen doorrekenen wanneer deze bron is gedefinieerd als een punt met een diameter. Deze diameter is daarbij de lengte van de zijde van een vierkant.
AERIUS deelt een complexe oppervlaktebron daarom op in meerdere puntbronnen die elk een deel van de emissie representeren. Om de puntbronnen te lokaliseren, wordt een complexe bron eerst verrasterd.

Hoe verdeelt AERIUS de complexe oppervlaktebron in vierkante deeloppervlaktebronnen?
Stappen die AERIUS volgt om te komen van een complexe oppervlaktebron tot een verzameling vierkante deeloppervlaktebronnen:

  1. vlak verrasteren en puntbronnen lokaliseren
  2. factor overlap toekennen
  3. totale emissie verdelen

1. Vlak verrasteren en puntbronnen lokaliseren
Van het complexe oppervlak bepaalt AERIUS eerst het middelpunt. AERIUS legt vervolgens de eerste vierkante deeloppervlaktebron neer, zodanig dat het midden samenvalt met het middelpunt van de complexe bron. Vervolgens legt AERIUS een raster van aangrenzende vierkanten in alle richtingen rondom het eerste vierkant, zodat het gehele complexe oppervlak bedekt is. Nu is de oppervlaktebron volledig verrasterd. De lengte van de zijde van de vierkanten is constant: 100 meter. AERIUS kent hierna aan elk deeloppervlak een puntbron toe. De locatie van de puntbron ligt op het zwaartepunt van het vlak binnen het vierkant.

2. Factor overlap toekennen
Per vierkant berekent AERIUS de mate van overlap tussen het vlak en het oppervlak van het totale vierkant. Iedere puntbron krijgt zo een factor tussen 0 en 1 toebedeeld, die zijn mate van overlap weergeeft (blauwe blokken in onderstaande figuur). De vierkanten zijn vervolgens onderling geschaald op basis van hun factoren.

3. Totale emissie verdelen
Als laatste verdeelt AERIUS de totale bronemissie over alle puntbron in het raster. De hoeveelheid emissie per puntbron wordt berekend op basis van de schaling van de vierkanten (in onderstaande afbeelding geïllustreerd met verschillende kleuren).

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
271-3363
Voor
  • Calculator
  • Connect
  • Scenario
Type
Methodiek
Versie
  • 17-03-2017