Open data - Vaarwegen

Versie: 
13-01-2022

Beschrijving gegevensset

Deze webservice bevat de vaarwegen zoals gebruikt in de verschillende AERIUS-producten voor de bepaling van de emissiefactoren van scheepvaart.

De bijhorende metadata en URL  zijn gepubliceerd via het Nationaal Georegister.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset betreft de vaarwegen zoals vastgesteld voor de actualisatie van het AERIUS-instrumentarium.

BronEigenaarSinds
Binnenvaart - vaarwegenAERIUS13 januari 2022

Velden databasetabel

waterway_categories

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_inland_waterway_idintegern.v.t.Unieke ID van de vaarweg
codetextn.v.t.Code zoals gebruikt in IMAER
nametextn.v.t.Naam van de vaarwegklasse
descriptiontextn.v.t.Omschrijving van de vaarwegklasse
flowingboleann.v.t.Stroming van toepassing (ja/nee)

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
746-4597
Voor
  • Open data
Type
Data
Versie