Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 13-01-2022

Open Data - Totale stikstofdepositie

Beschrijving gegevensset

Deze webservice bevat de totale stikstofdepositie per hexagoon voor nu en toekomstige jaren. De stikstofdepositie is berekend in AERIUS Monitor op basis van de best beschikbare emissiebronnen. Voor toekomstige jaren zijn ook de verwachte ontwikkelingen van de emissiebronnen meegenomen.

De bijhorende metadata en URLĀ  zijn gepubliceerd via het Nationaal Georegister.

Verantwoording gegevensset

Deze gegevensset betreft de totale deposities zoals berekend met AERIUS Scenario. Voor meer info zie gerelateerde factsheet.

BronEigenaarSinds
Achtergronddepositie Natura 2000-gebiedenAERIUS08 augustus 2019

Velden databasetabel

Totale stikstofdepositie

VeldTypeOmschrijving
receptor_idintegeruniek nummer van het betreffende (OR-relevante) hexagoon
yearintegerjaartal
total_depositionrealstikstofdepositie per hexagoon

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
707-4028
Voor
  • Open data
Type
Data
Versie