Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 18-12-2017

Open Data - Totale stikstofdepositie

Beschrijving gegevensset

Deze webservice bevat de totale stikstofdepositie per hexagoon voor nu en toekomstige jaren. De stikstofdepositie is berekend in AERIUS Monitor op basis van de best beschikbare emissiebronnen. Voor toekomstige jaren zijn ook de verwachte ontwikkelingen van de emissiebronnen meegenomen.

De bijhorende metadata en URLĀ  zijn gepubliceerd via het Nationaal Georegister.

Verantwoording gegevensset

DISCLAIMER: Deze gegevensset betreft de totale deposities zoals die berekend zijn met AERIUS Monitor2016L concept (M16L concept). M16L wordt pas definitief vastgesteld in december 2017. Er is voor gekozen deze data al beschikbaar te stellen, omdat de huidige productieversies van AERIUS Register, Calculator, Connect en Scenario ook gebaseerd zijn op M16L concept.

Velden databasetabel

Totale stikstofdepositie

VeldTypeOmschrijving
receptor_idintegeruniek nummer van het betreffende (OR-relevante) hexagoon
yearintegerjaartal
total_depositionrealstikstofdepositie per hexagoon

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
707-3840
Voor
  • Connect
Type
Data
Versie