Open data - Terreinruwheid en landgebruik

Versie: 
13-01-2022

Beschrijving gegevensset

Deze webservice bevat de terreinruwheid en landgebruik zoals gebruikt in de verschillende AERIUS-producten. 

De bijhorende metadata en URL  zijn gepubliceerd via het Nationaal Georegister.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset bevat de terreineigenschappen en landgebruik van de relevante hexagonen. De verantwoording is op de volgende factsheets terug te vinden.

BronEigenaarSinds
Terreinruwheid en landgebruikAERIUS17 maart 2017
Bepalen relevante hexagonenAERIUS13 januari 2022

Velden databasetabel

terrian_properties

VeldTypeEenheidOmschrijving
receptor_idintegern.v.t.Unieke identificatie van de receptor
average_roughnessrealn.v.t.Gemiddelde ruwheidslengte
dominant_land_useland_use_classificationn.v.t.Dominante landgebruikstype
land_usesarrayn.v.t.Percentage voorkomen van de landgebruikstypen. De lijst is als volgt gevuld: {grasland;bouwland;vaste gewassen;naaldbos;loofbos;water;bebouwing;overige natuur;kale grond}

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
745-4595
Voor
  • Open data
Type
Data
Versie