Open Data - Relevante habitatkartering

Versie: 
15-10-2020

Beschrijving gegevensset

Deze webservice bevat de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-gebied die van belang zijn voor de duurzame instandhouding van flora en fauna.

De bijhorende metadata en URLĀ  zijn gepubliceerd via het Nationaal Georegister.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is tot stand gekomen bij het bepalen van de relevante hexagonen. De methodiek wordt in de volgende factsheet beschreven:

BronEigenaarSinds
Bepalen relevante hexagonenAERIUS15 oktober 2020

Velden databasetabel

relevant_habitats

VeldTypeOmschrijving
natura2000_area_id,integerUnieke identificatie van het Natura 2000-gebied
natura2000_area_nametekstNaam van het Natura 2000-gebied
habitat_type_idintegerUnieke identificatie van het habitattype
habitat_type_nametextHabitatcode conform nederlandse definitie
habitat_type_descriptiontextOmschrijving van het habitattype
critical_depositionfloatKritische depositiewaarde (mol/hectare)
coveragefloatPercentage dekking van het habitattype

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
711-4409
Voor
  • Open data
Type
Data
Versie
  • 15-10-2020