Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 13-01-2022

Open Data - Koppeltabel hexagonengrid en relevante-habitats

Beschrijving gegevensset

Deze webservice bevat de koppeltabel tussen het hexagonengrid en de relevante habitattypen. Voor elke hexagoon binnen een Natura 2000-gebied is in deze dataset vastgelegd welk stikstofgevoelige habitattypen van belang zijn voor de duurzame instandhouding van flora en fauna.

De bijhorende metadata en URLĀ  zijn gepubliceerd via het Nationaal Georegister.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is tot stand gekomen op basis van de volgende methodiek:

BronEigenaarSinds
Bepalen relevante hexagonenAERIUS15 oktober 2020

Velden databasetabel

hexagons_to_relevant_habitats

VeldTypeOmschrijving
receptor_id integerintegerUniek nummer van het betreffende hexagoon
natura2000_area_idintegerUnieke identificatie van het Natura 2000-gebied
natura2000_area_nametextUnieke code van het Natura 2000-gebied
habitat_type_idintegerUnieke identificatie van het habitattype
habitat_type_nametextHabitatcode conform Nederlandse definitie
habitat_type_descriptiontextOmschrijving van het habitattype
critical_depositionintegerKritische depositiewaarde
surfacefloatIngetekend oppervlakte
coveragefloatPercentage dekking van het habitattype
zoom_levelintegerSchaalniveau van het hexagoon

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
709-4532
Voor
  • Open data
Type
Data
Versie