Open data - in het kort

Versie: 
15-10-2020

AERIUS biedt een aantal AERIUS-dataproducten aan als Open Data conform geo-standaarden zoals vastgelegd in de ‘Pas-toe-of-leg-uit’ lijst van het Forum en College Standaardisatie. De AERIUS Webservices worden momenteel aangeboden als een WFS (Web Feature Service).  Gebruikers kunnen met zo'n WFS  de betreffende datasets direct vanuit hun eigen (geo-) systemen bevragen dan wel de datasets in verschillende bestandsformaten downloaden en eventueel verder bewerken.

De volgende  open data sets als webservices beschikbaar. De bijhorende metadata en URL's  zijn gepubliceerd via het Nationaal Georegister. Inhoudelijke beschrijving van de  Connect Webservices is terug te vinden in aparte Open Data factsheets. Zie hieronder bij gerelateerde facstheets.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
687-4415
Voor
  • Open data
Type
Handreiking
Versie
  • 15-10-2020