Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 13-01-2022

Open Data - Hexagonengrid

Beschrijving gegevensset

Deze webservice bevat het hexagonengrid zoals gebruikt in de verschillende AERIUS-producten. Dit grid is bepalend voor waar berekeningen worden uitgevoerd.

De bijhorende metadata en URLĀ  zijn gepubliceerd via het Nationaal Georegister.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset betreft de hexagonen zoals vastgesteld voor AERIUS.

BronEigenaarSinds
Bepalen hexagonenAERIUS24 april 2018

Velden databasetabel

Hexagons

VeldTypeOmschrijving
receptor_idintegerUniek nummer van het betreffende hexagoon
relevantbooleanWaarde of het hexagoon wel/niet relevant is
development_space_relevantbooleanWaarde of voor het hexagoon depositieruimte wel/niet van toepassing is
critical_depostionintegerMinimale kritische depositie
zoom_levelintegerSchaalniveau van het hexagoon

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
708-4029
Voor
  • Open data
Type
Data
Versie