Open Data - Hexagonengrid

Versie: 
01-09-2017

Beschrijving gegevensset

Deze webservice bevat het hexagonengrid. Dit grid is bepalend voor waar berekeningen worden uitgevoerd in de AERIUS-producten.

De bijhorende metadata en URLĀ  zijn gepubliceerd via het Nationaal Georegister.

Velden databasetabel

Hexagons

VeldTypeOmschrijving
receptor_idintegerUniek nummer van het betreffende hexagoon
relevantbooleanWaarde of het hexagoon wel/niet relevant is
development_space_relevantbooleanWaarde of voor het hexagoon depositieruimte wel/niet van toepassing is
critical_depostionintegerMinimale kritische depositie
zoom_levelintegerSchaalniveau van het hexagoon

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
708-3841
Voor
  • Connect
Type
Data
Versie
  • 01-09-2017