Open Data - Actuele depositieruimte

Versie: 
12-09-2017

Beschrijving gegevensset

Deze webservice bevat de actuele beschikbare depositieruimte per hexagoon per segment. De dataset wordt dagelijks geactualiseerd op basis van vergunningaanvragen en meldingen zoals worden geregistreerd in AERIUS Register.

Zie ook de facstheet AERIUS Register - termen en begrippen waarin o.a. de volgende termen nader worden toegelicht:

  • oorspronkelijk beschikbare ruimte
  • afgeboekte ruimte
  • gereserveerde ruimte
  • benutte ruimte
  • beschikbare ruimte

 

De bijhorende metadata en URL  zijn gepubliceerd via het Nationaal Georegister.

Verantwoording gegevensset

Deze gegevensset hoort bij de huidige productieversie van AERIUS Register. In de factsheet Depositieruimte Register is terug te vinden hoe deze wordt bepaald.

Velden databasetabel

Actuele Depositieruimte

VeldTypeOmschrijving
receptor_idintegeruniek nummer van het betreffende (OR-relevante) hexagoon
exceedingbooleant=true: ‘exceeding hexagoon’. Een hexagoon waarop sprake is van een (naderende) overbelasting. ; f=false: ‘non-exceeding hexagoon’. Een hexagoon waar geen sprake is van een (naderende) overbelasting en ook niet verwacht wordt dat dit zal gebeuren.
segmentsegment_typesegment waar de gegevens betrekking op hebben. Volgende segment_type worden onderscheiden: Priority projects - segment prioritaire projecten (S1) - altijd een afgebakende hoeveelheid ruimte, ook op de non-exceeding hexagonen; projects - segment aanvragen (S2) - heeft een afgebakende ruimte op ‘exceeding’ hexagonen, maar een gedeelde ruimte met meldingen op de ‘non-exceeding’ hexagonen; permit threshold - meldingen - heeft een afgebakende ruimte op ‘exceeding’ hexagonen, maar een gedeelde ruimte met aanvragen op de ‘non-exceeding’ hexagonen
initial_available_spacerealoorspronkelijk beschikbare ruimte. LET OP. Voor de non-exceeding hexagonen, gaat het om een gedeelde ruimte voor aanvragen en meldingen. Dat betekent dat voor de ‘non exceeding’ hexagonen, altijd hetzelfde getal wordt weergegeven bij zowel meldingen als aanvragen. Deze getallen kunnen dus niet opgeteld worden.
assigned_segment_space realafgeboekte ruimte.
pending_segment_space realgereserveerde ruimte. Per definitie kan in deze kolom alleen een waarde staan bij ‘projects’, omdat bij prioritaire projecten en bij meldingen geen sprake is van een wachtrij met aanvragen die ‘in behandeling’ zijn.
utilized_space realbenutte ruimte. LET OP: op de non-exceeding hexagonen, wordt de cumulatieve benutte ruimte voor meldingen (permit threshold) en aanvragen (projects) weergegeven, omdat het gaat om een gedeelde ruimte. Dat betekent dat voor de ‘non exceeding’ hexagonen, altijd hetzelfde getal wordt weergegeven bij zowel meldingen als aanvragen. Om dit getal na te rekenen, moet de assigned en pending van zowel aanvragen en meldingen bij elkaar opgeteld worden.
available_space realbeschikbare ruimte. LET OP. Voor de non-exceeding hexagonen, gaat het om een gedeelde beschikbare ruimte voor aanvragen en meldingen. Dat betekent dat voor de ‘non exceeding’ hexagonen, altijd hetzelfde getal wordt weergegeven bij zowel meldingen als aanvragen. Deze getallen kunnen dus niet opgeteld worden.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
705-3872
Voor
  • Connect
Type
Data
Versie