Open Data - Actuele depositieruimte

Versie: 
03-04-2020

Beschrijving gegevensset

Deze webservice bevat de actuele beschikbare depositieruimte per hexagoon per segment. De dataset wordt dagelijks geactualiseerd op basis van vergunningaanvragen zoals worden geregistreerd in AERIUS Register.

De bijhorende metadata en URLĀ  zijn gepubliceerd via het Nationaal Georegister.

Verantwoording gegevensset

Deze gegevensset hoort bij de huidige productieversie van AERIUS Register. In de factsheet Depositieruimte Register is terug te vinden hoe deze wordt bepaald.

Velden databasetabel

Actuele Depositieruimte

VeldTypeOmschrijving
receptor_idintegeruniek nummer van het betreffende hexagoon
zoom_levelintegerschaalniveau van het hexagoon
initial_available_spacerealoorspronkelijk beschikbare ruimte
assigned_segment_space realafgeboekte ruimte
pending_segment_space realgereserveerde ruimte
utilized_space realbenutte ruimte
available_spacerealbeschikbare ruimte

Factsheet

Factsheet
705-4283
Voor
  • Open data
Type
Data
Versie
  • 03-04-2020