Netwerkgegevens onderliggend wegennet

Versie: 
17-03-2017

Kenmerken

Thema
Verkeer en vervoer
Source type
meervoudige gelijksoortige bronnen
Bronhouders
PAS-bureau
GLP
onbekend
GTP
onbekend
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
2016

Beschrijving gegevensset

De netwerken voor het onderliggend wegennet (OWN) in het PAS omvatten gegevens over de omvang en samenstelling van het verkeer op de wegvakken van het OWN die vallen binnen het toepassingsbereik van standaardrekenmethode 2 (SRM2) uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Tevens zijn gegevens opgenomen over de kenmerken van de wegvakken, zoals de maximum snelheid, de hoogteligging en de aanwezigheid van afschermende constructies zoals geluidsschermen. Op basis van deze gegevens berekent AERIUS Monitor de groeibehoefte van de SRM2 wegen op het OWN.

Verantwoording gegevensset

De gegevens zijn afgeleid van de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
CSV bestanden met netwerkgegevens provinciesIPO2016

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
627-3772
Voor
  • Monitor
Type
Data
Versie