Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 17-03-2017

Natura 2000 - kenmerken

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Economische Zaken
GLP
niet van toepassing
GTP
ontwerp
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
15-06-2015

Beschrijving gegevensset

De gegevensset Natura 2000 - kenmerken bevat alle basis-informatie die in AERIUS wordt getoond over een Natura 2000-gebied. Het betreft informatie over landschapstype en aantal hectare conform het aanwijzingsbesluit zoals opgenomen in de Synbiosys Natura 2000-gebiedendatabase.

Verantwoording gegevensset

De gebieden betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
Webservice basisinformatie Natura 2000-gebiedenMinisterie van Economische Zaken

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder via een webservice gepubliceerd.
  • HarmonisatieDe bron is direct bruikbaar en er hoeft geen harmonisatie plaats te vinden.
  • ValidatieDoor een inhoudsdeskundige wordt gevalideerd of de geometrie en achterliggende velden geschikt en volledig zijn voor transformatie.
  • TransformatieDe aangeleverde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

natura2000_area_properties

VeldTypeEenheidOmschrijving
natura2000_area_idint4.PRIKEYn.v.tUnieke identificatie van het Natura 2000-gebied
landscape_typechar(4)n.v.tLandschapstype
registered_surfaceint8HectareAantal hectare conform aanwijzingsbesluit

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
316-2555
Voor
  • Calculator
  • Monitor
Type
Data
Versie