Natura 2000 - deelgebieden

Versie: 
17-03-2017

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
Ministerie van Economische Zaken
GLP
in voorbereiding
GTP
concept
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
25-11-2016

Beschrijving gegevensset

Deze gegevensset bevat de deelgebieden uit de werkbegrenzing van de Nederlandse Natura 2000-deelgebieden. Met deelgebieden wordt bedoeld de onderverdeling tussen habitatrichtlijngebieden, vogelrichtlijngebieden en beschermde natuurmonumenten of een combinatie hiervan. De werkbegrenzing bevat alle meest recente inzichten en loopt vooruit op de officiële publicatie van de begrenzing. Naast de Nederlandse gebieden zijn in Calculator de nabijgelegen buitenlandse gebieden opgenomen.

Verantwoording gegevensset

De Natura 2000 - gebieden betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
Natura2000_24mrt2016_werkversie_Aerius.shpMinisterie van Economische Zaken24 maart 2016
Natura 2000 database EEAEuropean Environmental Agencyaugustus 2006

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe data van de Nederlandse gebieden wordt via e-mail aangeleverd. De buitenlandse gebieden zijn online te downloaden via de site van de European Environment Agency.
  • HarmonisatieDe Nederlandse begrenzingen zijn direct bruikbaar voor transformatie. De buitenlandse begrenzingen zijn eerst geharmoniseerd naar het formaat zoals wordt gebruikt voor Nederlandse begrenzingen.
  • ValidatieDe geleverde bestanden worden gevalideerd op technische juistheid. Bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder en leveren een nieuwe gerectificeerde levering op.
  • TransformatieDe geharmoniseerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

natura2000_directive_areas

VeldTypeEenheidOmschrijving
assessment_area_idintegern.v.t.Unieke identificatie van het interessegebied
natura2000_area_idintegern.v.t.Unieke identificatie van het Natura 2000-gebied
natura2000_directive_area_idintegern.v.t.Unieke identificatie van het Natura 2000-deelgebied
typetextn.v.t.Type interessegebied
nametextn.v.t.Naam van het Natura 2000-gebied
habitat_directivebooleann.v.t.Waarde ja/nee of habitatrichtlijn van toepassing
bird_directivebooleann.v.t.Waarde ja/nee of vogelrichtlijn van toepassing
natural_monument_directivebooleann.v.t.Waarde ja/nee of beschermd natuurmonument
design_statustextn.v.t.Status van de aanwijzing

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
318-3707
Voor
  • Calculator
  • Monitor
Type
Data
Versie