Nadere beleidskeuzes

Versie: 
07-11-2016

De beleidsuitgangspunten die ten grondslag liggen aan AERIUS Monitor 2016 zijn vastgesteld door de Regiegroep Natura 2000 en PAS.
De volgende categorieën beleidsuitgangspunten worden onderscheiden:

De aanvullende beleidsuitgangspunten (nadere beleidskeuzes) hebben betrekking op de volgende onderdelen:

  • natuurgegevens
  • rekenmodellen
  • prioritaire projecten
  • hoofdwegennet (HWN)
  • landbouw.

Deze aanvullende beleidsuitgangspunten zijn beschreven in een aparte notitie.

Factsheet

Factsheet
681-3262
Voor
  • Monitor
Type
Algemeen
Versie
  • 07-11-2016