Mobiele werktuigen - stage klasse emissiefactoren

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Mobiele werktuigen
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
TNO
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
30-11-2021

Beschrijving gegevensset

De emissiefactoren voor mobiele werktuigen zijn in AERIUS ingedeeld in categorieën.  Deze zijn beschreven in factsheet  "Mobiele werktuigen - stage klasse categorieën".
De getallen zijn door TNO bepaald voor NOx en NH3 en als tabel opgenomen in de AERIUS database. Hiermee kan de emissie ten gevolge van een project goed bepaald worden. 

Verantwoording gegevensset

De emissiefactoren en de categorieën waarin deze zijn ingedeeld zijn ontleend aan de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
Emissiefactoren NOx en NH3 uitstoot mobiele machinesTNO
Notitie NOx en NH3 uitstoot mobiele machinesTNO
Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart en zeevaartTNO

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe data is door de bronhouder geleverd en wordt online gepubliceerd.
  • ValidatieDe geleverde bestanden worden gevalideerd op technische juistheid. Bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder en indien nodig wordt er door de bronhouder een nieuw aangepast bestand aangeleverd.
  • TransformatieDe geharmoniseerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Na transformatie vind er een verschilanalyse plaats met de vorige versie. De bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder.

Velden databasetabel

mobile_source_off_road_category_emission_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
mobile_source_off_road_category_idint2.PRIKEYnvt
substance_idint2nvt
f1float4g/l brandstofemissiefactor per liter brandstof
f2float4g/uemissiefactor per uur
f3float4g/l AdBlueemissiefactor per liter AdBlue

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
373-4553
Voor
  • Calculator
  • Connect
Type
Data
Versie