Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 15-10-2020

Mobiele werktuigen - stage klasse categorieën

Kenmerken

Thema
Mobiele werktuigen
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
AERIUS
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
26-01-2015

Beschrijving gegevensset

AERIUS onderscheidt twee opties voor de berekening van de emissies door mobiele werktuigen:

  • berekening emissies op basis van brandstofverbruik per stageklasse
  • berekening emissies op basis van een eigen typering.

De stageklassen betreffen emissienormen voor mobiele werktuigen en zijn afhankelijk van het bouwjaar en het vermogen van het mobiele werktuig. Bij de emissieberekening op basis van brandstofverbruik per stageklasse, rekent AERIUS met categorieën stageklassen en emissiefactoren die betrekking hebben op dieselmotoren en zijn overgenomen uit het Emissiemodel Mobiele Machines (TNO.2009). Dit emissiemodel van TNO wordt ook gebruikt in het project Emissieregistratie en het GCN/GDN proces.

Verantwoording gegevensset

De emissiefactoren stageklassen (dieselmotoren) voor mobiele werktuigen zijn afgeleid van de gegevens in de volgende bron:

BronEigenaarSinds
TNO. Emissiemodel Mobiele Machines (EMMA)PlanBureau voor de Leefomgeving2009

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd.
  • ValidatieDe data wordt omgezet naar een machine-leesbaar-formaat.
  • TransformatieOp basis van de gepubliceerde data worden door AERIUS emissiefactoren afgeleid (zie GTP). De afgeleide data wordt vervolgens automatisch getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

mobile_source_off_road_categories

VeldTypeEenheidOmschrijving
mobile_source_off_road_category_idint2.PRIKEYnvtUnieke identificatie van de cateogrie
codetext.PRIKEYnvtUnieke code van de categorie
nametext.PRIKEYnvtNaam van het mobiele werktuig
descriptiontextnvtOmschrijving van het mobiele werktuig

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
372-3347
Voor
  • Calculator
  • Connect
  • Scenario
Type
Data
Versie