Mobiele werktuigen - stage klasse categorieën

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Mobiele werktuigen
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
TNO
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
30-11-2021

Beschrijving gegevensset

De emissiefactoren voor mobiele werktuigen zijn in AERIUS ingedeeld in categorieën. De categorie wordt bepaald door de  stage-klasse. 
De stage-klasse betreft de emissienorm en is afhankelijk van het bouwjaar en het vermogen van het mobiele werktuig.

Met deze emissiefactoren kan de emissie van NOx en NH3 ten gevolge van een project goed bepaald worden. De emissiefactoren zijn bepaald door TNO.

Verantwoording gegevensset

De emissiefactoren en de categorieën waarin deze zijn ingedeeld zijn ontleend aan de volgende bronnen

BronEigenaarSinds
Emissiefactoren NOx en NH3 uitstoot mobiele machinesTNO
Notitie NOx en NH3 uitstoot mobiele machinesTNO

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe data is door de bronhouder geleverd en wordt online gepubliceerd.
  • ValidatieDe geleverde bestanden worden gevalideerd op technische juistheid. Bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder en indien nodig wordt er door de bronhouder een nieuw aangepast bestand aangeleverd.
  • TransformatieDe geharmoniseerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Na transformatie vind er een verschilanalyse plaats met de vorige versie. De bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder.

Velden databasetabel

mobile_source_off_road_categories

VeldTypeEenheidOmschrijving
mobile_source_off_road_category_idint2.PRIKEYnvtUnieke identificatie van de cateogrie
codetext.PRIKEYnvtUnieke code van de categorie
nametext.PRIKEYnvtNaam van het mobiele werktuig
descriptiontextnvtOmschrijving van het mobiele werktuig
sort_orderint2.PRIKEYnvtVolgorde van weergave in UI

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
372-4392
Voor
  • Calculator
  • Connect
Type
Data
Versie