Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 15-10-2020

Mobiele werktuigen – eigen typering emissiefactoren

Kenmerken

Thema
Mobiele werktuigen
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
AERIUS
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
09-01-2019

Beschrijving gegevensset

AERIUS onderscheidt twee opties voor de berekening van de emissies door mobiele werktuigen: a. berekening emissies op basis van brandstofverbruik per stageklasse, en b. berekening emissies op basis van een eigen typering. Bij de ‘eigen typering’ kan de gebruiker zelf de totale emissies invoeren, maar er kan ook voor worden gekozen deze te berekenen op basis van draaiuren of brandstofverbruik. Bij berekening op basis van draaiuren of brandstofverbruik biedt AERIUS de mogelijkheid te kiezen uit een aantal categorieën van mobiele werktuigen. Voor elke categorie hanteert AERIUS (aanpasbare) defaultwaarden voor het vermogen (kW), de belasting (%), de efficiency (g/kWh) en de NOX emissiefactor (g/kWh). De categorieën en waarden zijn overgenomen uit het Emissiemodel Mobiele Machines (TNO.2009). Dit emissiemodel van TNO wordt ook gebruikt in het project Emissieregistratie en het GCN/GDN proces. Selecteren van een categorie is optioneel. Een gebruiker kan zelf een categorie definiëren en waarden voor vermogen, belasting, efficiency en de NOX emissiefactor invoeren.

Verantwoording gegevensset

De NOx emissiefactoren van de categorieën mobiele werktuigen die gekozen kunnen worden bij de optie ‘eigen typering’ betreffen een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
TNO. Emissiemodel Mobiele Machines (EMMA)PlanBureau voor de Leefomgeving2015
Addendum emissiefactoren Mobiele werktuigen obv eigen typeringRIVM2015

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe data worden door de bronhouder gepubliceerd. Door TNO zijn de relevante data geselecteerd.
  • ValidatieDe gepubliceerde data worden door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
  • TransformatieDe gepubliceerde data worden geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

machinery_type_emission_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
emission_factorfloat4g/kWhEfficiency van de motor (gram brandstof benodigd voor 1 kWh)
machinery_fuel_type_idint4nvtType brandstof
machinery_type_idint4nvtType werktuig
substance_idint4nvtUnieke identificatie van de stof

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
579-3349
Voor
  • Calculator
  • Scenario
  • Connect
Type
Data
Versie