Land en water

Versie: 
01-07-2015

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Rijkswaterstaat
GLP
niet van toepassing
GTP
niet van toepassing
Periodiciteit
eenmalig
Laatste update
29-11-2013

Beschrijving gegevensset

Deze gegevensset bevat de globale afbakening van het vasteland binnen het RD-toepassingsgebied. Deze gegevensset wordt gebruikt om rekenpunten die in grote wateren liggen van Natura 2000-gebieden en waar geen habitatkartering voorkomt weg te filteren.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
Landcontouren Europa (kust500)Rijkswaterstaat2005

Beschrijving proces

  • InventarisatieBron is geleverd door de bronhouder
  • HarmonisatieBetreft een enkelvoudige machine-leesbare-bron waardoor er geen harmonisatie hoeft te worden toegepast.
  • ValidatieDoor inhoudsdeskundige is bron en resultaat steekproefsgewijs gevalideerd.
  • TransformatieBron is automatisch getransformeerd naar de database waarbij alleen de intersectie met RD-toepassingsbereik is meegenomen.

Velden databasetabel

province_land_borders

VeldTypeEenheidOmschrijving
province_land_borders_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het polygoon
nametextn.v.t.Naam van het betreffende land

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
597-2375
Voor
  • Calculator
Type
Data
Versie
  • 01-07-2015