Interpoleren data

Versie: 
15-04-2014

In het kort
De database van AERIUS bevat voor een aantal jaren gegevens. Voor ontbrekende jaren berekent AERIUS waarden op basis van lineaire interpolatie met de jaren waarvoor wel gegevens zijn opgenomen in de database.

Hoe bepaalt AERIUS gegevens voor jaren waarvoor geen gegevens zijn opgenomen in de database?
De formule voor interpolatie luidt:

\[
D_{y_2}=D_{y_1}+\frac{y_2-y_1}{y_3-y_1}\bullet{}\left(D_{y_3}-D_{y_1}\right)
\]

met

Dy1 = Emissie per puntbron (kg/jaar)
Yi = Jaar i

waarbij geldt: Y1 < Y2 < Y3

 

Factsheet

Factsheet
293-1430
Voor
  • Calculator
Type
Methodiek
Versie
  • 15-04-2014