Indicatoren berekende depositie: verschillen tussen varianten

Versie: 
15-04-2014

In het kort
Na het doorrekenen van meerdere varianten van een initiatief, maakt AERIUS de verschillen inzichtelijk. AERIUS berekent het verschil in de maximum depositie, de gemiddelde depositie en het percentage van de Kritische Depositiewaarde (KDW).

Hoe worden de verschillen in depositie tussen de varianten inzichtelijk gemaakt?
Op basis van de berekende totale deposities per hexagoon, berekent AERIUS per habitattype in een Natura 2000-gebied het verschil tussen de varianten in:

  1. maximum depositie
  2. gemiddelde depositie
  3. percentage van de Kritische Depositiewaarde (KDW)

 

a) Verschil maximum depositie
Het verschil in maximum depositie is het verschil tussen de hoogste depositie van alle hexagonen in variant 2 en de hoogste depositie van alle hexagonen in variant 1. Voor het bovenstaande voorbeeld betekent dit:

max(50,47,20)-max(45,46,10)=4 mol/ha/jaar

b) Verschil gemiddelde depositie
Het verschil in gemiddelde depositie is het verschil tussen de gemiddelde depositie van variant 2 en de gemiddelde depositie van variant 1. Waarbij de gemiddelde depositie in een variant wordt berekend als de som van de depositie per hexagoon (mol/jaar) vermenigvuldigd met de oppervlakte van het habitatgebied in dat hexagoon (m2) gedeeld door de totale oppervlakte van het habitattype. In bovenstaand voorbeeld wordt dit:

\[
\frac{50*10000+47*10000+20*5000}{25000}-
\\
\frac{45*10000+46*10000+10*5000}{25000}=4,4\
mol/ha/jaar
\]

c) Verschil percentage van KDW
Het verschil in percentage van KDW is het verschil tussen de maximale depositie van variant 2 gedeeld door de KDW en de maximale depositie van variant 1 gedeeld door de KDW.
Wanneer voor bovenstaande voorbeeld wordt uitgegaan van een KDW van 1000 mol/jaar, dan betekent dit:
\[
\left(\frac{50}{1000}*100\right)-\left(\frac{46}{1000}*100\right)=0,4\%punt
\]

Factsheet

Factsheet
287-1421
Voor
  • Calculator
Type
Methodiek
Versie
  • 15-04-2014