Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 15-10-2020

IMAER - Sector Plannen

In het kort
Deze handreiking plannen is een toelichting op het IMAER informatiemodel voor de sector ruimtelijke plannen. Lees de methodiek factsheet ‘Berekening depositiebijdrage bronnen sector Plannen’ voor toelichting hoe de depositie van sector Plannen berekend wordt. De metadata wordt in een eigen factsheet beschreven.

IMAER
Het volledige informatiemodel AERIUS (IMAER) is beschreven in aparte factsheets. Een beknopt overzicht vind je in de factsheet Handreiking IMAER – In het kort.
 
PlanEmissionSource
Deze sectorspecifieke klasse beschrijft een verzameling ruimtelijke  ontwikkeling plan bronnen, inclusief geometrie.

‘Platgeslagen’ tabellen
In tabel IMAER handreiking tabellen (werkblad PlanEmissionSource) zijn de attributen benoemd, de waarden aangegeven die deze attributen moeten bevatten en is aangegeven of het  gebruik van het attribuut verplicht is en of het attribuut meerdere malen gebruikt mag worden. Hieronder is per attribuut een nadere omschrijving gegeven.
 
Algemene attributen
Een aantal algemene attributen zijn voor alle sector specifieke klassen identiek en worden daarom maar een keer beschreven. De volgende attributen worden in detail beschreven in de factsheet ‘generieke emissiebronnen’.

 • sectorId
 • gml:id
 • identifier
 • label
 • emissionSourceCharacteristics
 • geometry 

Sector specifieke attributen
De sectorspecifieke eigenschappen en attributen horende bij PlanEmissionSource zijn hieronder beschreven.

 • emissionSourceCharacteristics: Bij gebruik van PlanEmissionSource hanteert Calculator defaultwaarden afhankelijk van het ingevoerde planType. Door de gebruiker ingevulde waarden worden overschreven door Calculator.
 • geometry: Een emissiebron mag zowel punten (GM_Point), lijnen (GM_Curve)  als vlakken (GM_Surface) bevatten.
 • emission: in principe kan dit element in zijn geheel weggelaten worden. Calculator rekent dit uit en voegt het vervolgens toe.
  • Emission:
   • Value: de (gesommeerde) emissiewaarde per stof in kg/ jaar. 
   • substance: de emissiestof.
 • plan. Specificatie van de plannen voor dit emissietype.
  • Plan: Ieder  ruimtelijk ontwikkel plan bron wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken. Deze zijn in dit datatype vastgelegd.
   • planType: Het type van dit plan, conform domeintabel IMAER_plan_categories
   • description: De omschrijving van dit plan
   • amount: Elk planType heeft een eenheid. De amount is het aantal van deze eenheid.

Voorbeeld GML’s
Download een voorbeeld GML voor PlanEmissionSource

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
613-2809
Voor
 • IMAER
Type
Handreiking