IMAER - Releasenotes

Versie: 
02-03-2017

Product naam:  IMAER
Release versie: 2.0
Release datum: 2 maart 2017

De belangrijkste wijzigingen in deze IMAER versie 2.0 tov de vorige IMAER versie 1.1 zijn de onderstaande:

 • AeriusCalculatorMetaData is nu onderverdeeld in een aantal soorten metadata. Enkele nieuwe klassen zijn toegevoegd.
  • CalculationMetadata:  de Metadata over de berekening / rekenresultaten. Deze worden door AERIUS gegenereerd
   • researchArea geeft indicatie of het om een onderzoeksgebiede berekening gaat
   • resultType:  geeft de berekende resultaat type aan, conform enumeration ResultType (DEPOSITION of CONCENTRATION)
   • substance:  geeft de berekende stof aan , conform enumeration Substance
   • type: geeft het gebruikte bereking type aan, conform CalculationType (PERMIT, NATURE_AREA, CUSTOM_POINTS)
  • ProjectMetadata: Metadata over het vastgelede  project. Met behulp van dit metadata object kan er projectinformatie over de emissiebronnen vastgelegd worden.
   • Toegvoegd is het attribuut permitCalculationRadiusType. Hierin wordt afstandsgrenswaarde (prioritaire projecten Hoofdvaarwegennet of Hoofdwegennet) opgenomen voor de Wet Natuurbescherming
  • SituationMetadata: Metadata over de vastgelegde situatie.
  • VersionMetadata:  Metadata over de versienummers van de AERIUS Rekenkern en de AERIUS database
 • Toevoeging van de InlandWaterway  bij de klasse InlandShippingEmissionSource en MooringInlandShippingEmissionSource.  InlandWaterway is een nadere specificatie van het type waterweg dat gebruikt wordt.  Ieder aanmerend binnenvaart emissietype voor routes wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken, die in dit datatype zijn vastgelegd. Het betreft  de stroomrichting van de waterweg en de specificatie van het type waterweg.
 • De enumaration van diurnalVariation is vervangen door een CharacterString met de daarbij horende domeinlijst IMAER_emission_diurnal_variations.
 • In de klasse SRM2LinearReference hebben  de attributen fromPosition en toPosition het value type real gekregen i.p.v. length.

LET OP!  In IMAER 2.0 moet de gebruiker bij de sector scheepvaart nu zelf het type vaarweg en stroomrichting opgeven. Dat wordt opgeslagen in InlandWaterway.  Eerder werd dat door AERIUS automatisch toegekend.  Nu ligt de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Controleer bij de conversie van IMAER 1.x naar IMAER 2.0 steeds of de automatische suggesties ook de gewenste zijn, en pas deze anders aan!

Volledige documentatie is terug te vinden in diverse IMAER factsheets:

 • IMAER informatiemodel (o.a. *.xsd, UML, domeinwaarden)
 • IMAER Handreiking (o.a beschrijving en 'platgeslagen tabel' per sector)

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
645-3715
Voor
 • Connect
Type
Algemeen
Versie