IMAER - Rekenpunten

Versie: 
15-10-2020

In het kort
Deze handreiking rekenpunten is een toelichting op het IMAER informatiemodel om op eigen rekenpunten de depositie te bepalen. IMAER gebruikt hiervoor de klasse CalculationPoint. Een GML met eigen rekenpunten kan worden geïmporteerd in Calculator om een berekening op basis van eigen rekenpunten uit te voeren. Kiest u voor een berekening met vaste rekenpunten op basis van het AERIUS-grid (hexagonen) gebruik dan de klasse ReceptorPoint. Het verschil tussen eigen rekenpunten en vaste rekenpunten kunt u lezen in de factsheet ‘Verschil tussen vaste rekenpunten en eigen rekenpunten’.

IMAER
Het volledige informatiemodel AERIUS (IMAER) is beschreven in aparte factsheets. Een beknopt overzicht vind je in de factsheet Handreiking IMAER – In het kort.

Calculationpoint
Deze klasse beschrijft een zelf gedefinieerd rekenpunt. In de feature catalogue zijn de attributen benoemd, de waarden aangegeven die deze attributen moeten bevatten en is aangegeven of het  gebruik van het attribuut verplicht is en of het attribuut meerdere malen gebruikt mag worden.
 

Voorbeeld GML

Download voorbeeld GML voor CalculationPoint

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
617-4349
Voor
  • IMAER
Type
Handreiking