Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 15-10-2020

IMAER - Metadata

In het kort
Elke IMAER GML bevat metadata. In de metadata wordt vastgelegd met welke versies van de software en onderliggende basisgegevens de GML is gegenereerd dan wel is doorgerekend. Tevens kan er projectinformatie over de emissiebronnen vastgelegd worden. De metadata komen in elke IMAER GML terug. Hiervoor wordt klasse AeriusCalculatorMetaData gebruikt.

IMAER
Het volledige informatiemodel AERIUS (IMAER) is beschreven in aparte factsheets. Een beknopt overzicht vind je in de factsheet Handreiking IMAER – In het kort.

AeriusCalculatorMetaData
De klasse AeriusCalculatorMetaData bevat metadata over de AERIUS calculator die de GML geproduceerd heeft en over het vastgelegde project. In de tabel IMAER handreiking tabellen (werkblad AeriusCalculatorMetaData) zijn de attributen benoemd, de waarden aangegeven die deze attributen moeten bevatten en is aangegeven of het  gebruik van het attribuut verplicht is en of het attribuut meerdere malen gebruikt mag worden. Hieronder is per attribuut een nadere omschrijving gegeven.

LET OP. Voor het gebruik van GML's in AERIUS Register gelden aanvullende eisen tav de metadata. Zie facstheet AERIUS Register - Klaarmaken GML's voor Prioritaire Projecten.

Metadata software.
Deze hoeven niet ingevoerd te worden, en worden door AERIUS toegekend nadat de GML is geïmporteerd. Dit zijn:

 • version: versienummer van de AERIUS Rekenkern
 • databaseVersion: Versienummer van de AERIUS database

Metadata projectinformatie emissiebron en basisdata 
Deze metadata kan worden toegevoegd:

 • year:  Rekenjaar. De AERIUS rekenkern maakt gebruik van basisgegevens die jaarlijks worden aangepast. Het rekenjaar  geeft aan van welk jaar de basisgegevens gebruikt zijn bij de berekeningen.
 • situationName: Naam van de lijst van bronnen van het beschreven project. Wordt gebruikt voor naamgeving van varianten. Calculator gebruikt bijv. ‘Situatie 1’ als standaard naam.
 • projectname: Naam van het beschreven project. De maker kan hier ter eigen referentie een projectnaam opgeven.
 • description: Beschrijving van of toelichting bij het beschreven project.
 • temporaryPeriod: Duur van het project in jaren (alleen in geval van tijdelijke projecten). Wanneer de bron een tijdelijk karakter heeft, vul dan hier de duur van het project . Als startjaar wordt het jaartal uit year gebruikt.
  • corporation: Naam van de rechtspersoon die hoort bij het beschreven project. Deze  naam wordt meegenomen bij een export naar -Bijlage AERIUS berekening voor vergunningaanvraag- en -AERIUS berekening voor eigen gebruik-.
  • facilityLocation: De inrichtingslocatie (adres) van het project
   • city: plaats
   • postcode: Postcode
   • streetAddress: Straatnaam en huisnummer
  • reference: Referentie van het beschreven project. Bij een export vanuit Calculator komt dit terug als AERIUS kenmerk in de GML of PDF. Deze hoeft niet ingevoerd te worden. Bij de export worden evt. opgevoerde waarden in de GML door AERIUS overschreven.
  • submitter: Vaststaande code van de indiener van het beschreven project, conform domeintabel  IMAER_authorities

  Voorbeeld GML
  Download een voorbeeld GML voor Metadata.

  Gerelateerde factsheets

  Factsheet

  Factsheet
  618-2799
  Voor
  • IMAER
  Type
  Handreiking