IMAER - invoerverschillen t.o.v. Calculator

Versie: 
15-10-2020

In het kort
In AERIUS Calculator is het mogelijk om enerzijds emissiebronnen via een GML bestand te importeren en anderzijds zelf emissiebronnen in te voeren of te wijziging middels de AERIUS Calculator UserInterface. AERIUS Calculator ondersteunt IMAER volledig. In de AERIUS Calculator kunnen echter een beperkt aantal IMAER onderdelen niet via de UserInterface worden ingevoerd of gewijzigd. Deze factsheets geeft een beknopt overzicht welke IMAER onderdelen dat zijn.

Import IMAER GML of AERIUS Calculator UserInterface
Hieronder volgt een schematisch overzicht van de ondersteuning van IMAER. Vergeleken wordt het importeren van een IMAER GML tov het aanmaken of wijzigen van IMAER onderdelen in de UserInterface van AERIUS Calculator.

IMAER Objectklasse

User
Interface

GML import

SRM2Road: tunnelFactor, elevation, elevationHeight, barrierLeft en barrierRight

Nee Ja
SRM2Road: partialChange / SRM2LinearReference Nee Ja
Roadnetwerk: aanmaken en bewerken Nee

Ja

SRM1Road: importeren Nee Ja
  • SRM2Road. Indien een gebruiker ervoor kiest om bronkenmerken wegverkeer middels een GML aan te bieden kunnen eigen waarden worden meegegeven voor de hoogte- of diepteligging van de weg en de kenmerken van afschermende constructies.  Deze bronkenmerken kun je niet via de UserInterface van AERIUS Calculator aanmaken of wijzigen.
  • SRM2Road. De specificatie van een gedeelte van een weg opnemen oftewel op een gedeelte van de weg afwijken van de standaard waarden (voor die weg)  noemen we  linear referencing of dynamic segmentation. Dit kan middels de IMAER klasse partialChange. Het aanmaken van een linear referencing of wijzigen kan middels een GML en niet in de UserInterface van AERIUS Calculator.
  • Roadnetwork. Deze klasse beschrijft een netwerk, waarbij meerdere wegsegmenten gegroepeerd worden en samen een Roadnetwerk vormen. Het aanmaken of wijzigen van een Roadnetwork kan niet via de UserInterface van AERIUS Calculator.
  • SRM1Road. Het is mogelijk om een GML die SRM1 emissiebronnen en kenmerken bevat uit de AERIUS Lucht Rekentool in Calculator in te laden. Let op: De SMR1 emissiebronnen en kenmerken worden vervolgens via de SRM2 methode doorgerekend. SRM1RoadDispersionLine, CalculationPointCorrection, SRM1RoadMeasure, SRM1RoadMeasureArea en EmissionReduction worden in AERIUS Calculator genegeerd. 

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
646-2823
Voor
  • Calculator
  • IMAER
Type
Handreiking
Versie
  • 15-10-2020