Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 15-10-2020

IMAER - Domeintabellen

In het kort
Verschillende AERIUS producten gebruiken IMAER GML’s als uitwisselingsformaat. Zo kunnen gebruikers Calculator en Connect gebruiken om GML’s in te lezen. Ook de resultaten van de berekeningen zijn als IMAER GML beschikbaar.  Bij het inlezen van GML’s in de AERIUS producten worden deze gevalideerd op o.a. de toegestane  domeinwaarden voor specifieke attributen. 

Beschikbare domeintabellen
De volgende domeintabellen (waardelijsten) worden gebruikt in IMAER 1.1 en zijn als CSV te downloaden.

 • authorities
 • farm_additional_lodging_systems
 • farm_lodging_fodder_measures
 • farm_lodging_system_definitions
 • farm_lodging_type
 • farm_reductive_lodging_systems
 • machinery_fuel_types
 • mobile_source_off_road_categories
 • mobile_source_on_road_categories
 • plan_categories
 • sectors
 • shipping_inland_categories
 • shipping_maritime_categories

Toelichting domeintabellen
Beschreven staan de attributen waartoe de domeintabellen behoren. Zie ook diverse IMAER Handreiking factsheets. Hierin wordt per Sector toegelicht in welke klasse, welke domeintabellen gebruikt worden.

Versies AERIUS producten
De domeintabellen zijn valide voor onderstaande versie van Calculator, Connect en Register.

 • Calculator 2015
 • Connect 2015
 • Register 2015

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
586-2793
Voor
 • IMAER
Type
Handreiking