IMAER - Domeintabellen

Versie: 
15-10-2020

In het kort
Verschillende AERIUS producten gebruiken IMAER GML’s als uitwisselingsformaat. Zo kunnen gebruikers Calculator en Connect gebruiken om GML’s in te lezen. Ook de resultaten van de berekeningen zijn als IMAER GML beschikbaar.  Bij het inlezen van GML’s in de AERIUS producten worden deze gevalideerd op o.a. de toegestane  domeinwaarden voor specifieke attributen. 

Beschikbare domeintabellen
De volgende domeintabellen (waardelijsten) worden gebruikt in IMAER 3.1 en zijn als CSV te downloaden.

 • authorities
 • farm_additional_lodging_systems
 • farm_lodging_fodder_measures
 • farm_lodging_system_definitions
 • farm_lodging_type
 • farm_reductive_lodging_systems
 • machinery_fuel_types
 • mobile_source_off_road_categories
 • mobile_source_on_road_categories
 • permit_calculation_radius_types
 • plan_categories
 • sectors
 • shipping_inland_categories
 • shipping_inland_waterway_categories
 • shipping_maritime_categories
 • emission_diurnal_variations

 

Toelichting domeintabellen
Het gebruik van de domeintabellen is terug te vinden in het UML model.

Versies AERIUS producten
De domeintabellen zijn valide voor onderstaande versie van Calculator, Connect en Scenario.

 • Calculator 2020
 • Connect 2020
 • Register 2020
 • Scenario 2020

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
586-4348
Voor
 • IMAER
Type
Handreiking