Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 15-10-2020

IMAER - Domeintabellen

In het kort
Verschillende AERIUS producten gebruiken IMAER GML’s als uitwisselingsformaat. Zo kunnen gebruikers Calculator en Connect gebruiken om GML’s in te lezen. Ook de resultaten van de berekeningen zijn als IMAER GML beschikbaar.  Bij het inlezen van GML’s in de AERIUS producten worden deze gevalideerd op o.a. de toegestane  domeinwaarden voor specifieke attributen. 

Beschikbare domeintabellen
De volgende domeintabellen (waardelijsten) worden gebruikt in IMAER 2.0 en zijn als CSV te downloaden.

 • authorities
 • farm_additional_lodging_systems
 • farm_lodging_fodder_measures
 • farm_lodging_system_definitions
 • farm_lodging_type
 • farm_reductive_lodging_systems
 • machinery_fuel_types
 • mobile_source_off_road_categories
 • mobile_source_on_road_categories
 • permit_calculation_radius_types
 • plan_categories
 • sectors
 • shipping_inland_categories
 • shipping_inland_waterway_categories
 • shipping_maritime_categories

 

Toelichting domeintabellen
Het gebruik van de domeintabellen is terug te vinden in het UML model en de IMAER handreiking tabellen.

Versies AERIUS producten
De domeintabellen zijn valide voor onderstaande versie van Calculator, Connect en Register.

 • Calculator 2016
 • Connect 2016
 • Register 2016

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
586-3719
Voor
 • IMAER
Type
Handreiking