Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 15-10-2020

IMAER - Domeintabellen

In het kort
Verschillende AERIUS producten gebruiken IMAER GML’s als uitwisselingsformaat. Zo kunnen gebruikers Calculator en Connect gebruiken om GML’s in te lezen. Ook de resultaten van de berekeningen zijn als IMAER GML beschikbaar.  Bij het inlezen van GML’s in de AERIUS producten worden deze gevalideerd op o.a. toegestane  domeinwaarden voor specifieke attributen. 

Beschikbare domeintabellen
De volgende domeintabellen worden gebruikt in IMAER 1.0 voor Calculator 2014.1 en zijn als CSV te downloaden.

 • farm_additional_lodging_systems
 • farm_lodging_fodder_measures
 • farm_lodging_system_definitions
 • farm_lodging_type
 • farm_reductive_lodging_systems
 • mobile_source_off_road_categories
 • mobile_source_on_road_categories
 • plan_categories
 • Sectors
 • shipping_inland_categories
 • shipping_maritime_categories

Toelichting domeintabellen
Beschreven staan de attributen waartoe de domeintabellen behoren. Zie ook diverse IMAER Handreiking factsheets. Hierin wordt per Sector toegelicht in welke klasse, welke domeintabellen gebruikt worden.

Sources
    EmissionSourceType
        sectorId -> 'sector_id' van sectors

FarmLodging
    StandardFarmLodging
        farmLodgingType -> 'code' van farm_lodging_types
        farmLodgingSystemDefinitionType -> 'code' van farm_lodging_system_definitions
    
    LodgingSystem
        lodgingSystemType -> 'code' van farm_additional_lodging_systems of 'code' van farm_reductive_lodging_systems, afhankelijk van echte type

OffRoadMobileSource
    StandardOffRoadMobileSource
        offRoadMobileSourceType -> 'code' van mobile_source_off_road_categories

Plan
    Plan
        planType -> 'code' van plan_categories

Road
    SpecificVehicle
        vehicleType -> 'code' van mobile_source_on_road_categories

Shipping
    ShippingType
        shipType -> afhankelijk van (Mooring)Inland of (Mooring)Maritime:
            Inland -> 'code' van shipping_inland_categories
            Maritime -> 'code' van shipping_maritime_categories

Versies AERIUS producten
De domeintabellen zijn valide voor onderstaande versie van Calculator, Connect en Register.

 • Calculator 2014
 • Connect 2014
 • Register 2014

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
586-2288
Voor
 • IMAER
Type
Handreiking