Habitattypen - relaties

Versie: 
17-03-2017

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Economische Zaken
GLP
niet van toepassing
GTP
ontwerp
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
13-10-2015

Beschrijving gegevensset

De gegevensset bevat de relatie tussen de habitattypen zoals aangenomen in de aanwijzingsbesluiten en eventuele varianten van het habitattypen die in de karteringen zijn opgenomen.

Verantwoording gegevensset

Het betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
HabitattypenMinisterie van Economische Zaken

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe bron wordt door de bronhouder gepubliceerd.
  • HarmonisatieDe bron hoeft niet te worden geharmoniseerd en is direct bruikbaar.
  • ValidatieDe bron wordt door een inhoudsdeskundige gevalideerd.
  • TransformatieDe bron wordt automatisch getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

habitat_type_relations

VeldTypeEenheidOmschrijving
habitat_type_idint4.PRIKEYn.v.t.Unieke identificatie van het type
goal_habitat_type_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het type zoals opgenomen in de aanwijzingsbesluiten

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
360-3753
Voor
  • Calculator
  • Monitor
Type
Data
Versie