Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 18-12-2017

Habitattypen - doelstellingen en ecologische kwaliteit

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
meervoudige gelijksoortige bronnen
Bronhouders
Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Provincie Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
GLP
in werking (concept)
GTP
concept
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
07-12-2015

Beschrijving gegevensset

Aangewezen habitattypen zijn waardevolle en kenmerkende natuurtypen die specifiek voorkomen in een bepaald Natura 2000 gebied en welk moeten worden beschermd voor behoud en herstel van biodiversiteit. Deze habitattypen zijn vastgelegd in het aanwijzingsbesluit van een gebied en er zijn doelstellingen geformuleerd ten aanzien van kwaliteit en oppervlak. Ook bevat deze gegevensset het ecologische oordeel t.b.v. het PAS.

De aangewezen habitattypen in AERIUS omvatten zowel zoekgebieden voor stikstofgevoelige habitattypen als gekarteerde habitattypen.

Verantwoording gegevensset

De aangewezen habitattypen betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
Webservice aangewezen habitattypenMinisterie van Economische Zakenmaart 2014
Aanpassingen aangewezen habitattype H1330B Krammer-VolkerakMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat25 november 2015
Ecologisch oordeel habitattypenMinisterie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Provincie Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg07 juli 2015
Ecologisch oordeel leefgebiedenMinisterie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Provincie Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg13 juli 2015

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe aangewezen habitattypen worden via een webservice geserveerd en is direct in te lezen. Voor Krammer-Volkerak is door de voortouwnemer het habitattype H1330B los opgegeven. Deze aanwijzing loopt vooruit op de verwachte definitieve aanwijzing. Het ecologische oordeel wordt door de voortouwnemers aangeleverd conform het GLP Gebiedsanalyse.
  • HarmonisatieDe bronnen zij direct bruikbaar en er hoeft geen harmonisatie plaats te vinden.
  • ValidatieEr wordt door een inhoudsdeskundige gevalideerd of de gepubliceerde informatie geschikt is voor transformatie. Daarnaast word het ecologische oordeel geautomatiseerd gevalideerd of het voldoet aan de afspraken uit het GLP.
  • TransformatieDe webservice wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de betreffende tabel in de database.

Velden databasetabel

habitat_properties

VeldTypeEenheidOmschrijving
assessment_area_idint4nvtUnieke identifactie van het interessegebied
habitat_type_idint4.PRIKEYnvtUnieke identificatie van het habitattype
extent_goalchar(4)nvtOppervlaktedoelstelling
quality_goalchar(4)nvtKwaliteitsdoelstelling
habitat_quality_typechar(4)nvtEcologisch oordeel

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
359-2554
Voor
  • Calculator
  • Monitor
Type
Data
Versie