Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 18-12-2017

Habitattypen - doelstellingen en ecologische kwaliteit

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Bronhouders
Ministerie van Economische Zaken
GLP
in werking (concept)
GTP
ontwerp
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
13-10-2014

Beschrijving gegevensset

Aangewezen habitattypen zijn waardevolle en kenmerkende natuurtypen die specifiek voorkomen in een bepaald Natura 2000 gebied en welk moeten worden beschermd voor behoud en herstel van biodiversiteit. Deze habitattypen zijn vastgelegd in het aanwijzingsbesluit van een gebied en er zijn doelstellingen geformuleerd ten aanzien van kwaliteit en oppervlak. Ook bevat deze gegevensset het ecologische oordeel t.b.v. de PAS.

Verantwoording gegevensset

De aangewezen habitattypen betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
Webservice aangewezen habitattypenMinisterie van Economische Zakenmaart 2014
Ecologisch oordeelMinisterie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Provincie Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg28 februari 2014

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe aangewezen habitattypen worden via een webservice geserveerd. Het ecologische oordeel wordt door de voortouwnemers aangeleverd conform het GLP Gebiedsanalyse.
  • HarmonisatieDe bronnen zij direct bruikbaar en er hoeft geen harmonisatie plaats te vinden.
  • ValidatieEr wordt door een inhoudsdeskundige gevalideerd of de gepubliceerde informatie geschikt is voor transformatie. Daarnaast word het ecologische oordeel geautomatiseerd gevalideerd of het voldoet aan de afspraken uit het GLP.
  • TransformatieDe webservice wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de betreffende tabel in de database.

Velden databasetabel

habitat_properties

VeldTypeEenheidOmschrijving
assessment_area_idint4nvtUnieke identifactie van het interessegebied
habitat_type_idint4.PRIKEYnvtUnieke identificatie van het habitattype
extent_goalchar(4)nvtOppervlaktedoelstelling
quality_goalchar(4)nvtKwaliteitsdoelstelling
habitat_quality_typechar(4)nvtEcologisch oordeel

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
359-1777
Voor
  • Calculator
Type
Data
Versie