Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 01-09-2017

Habitatkartering

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
meervoudige gelijksoortige bronnen
Bronhouders
Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Provincie Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
GLP
in werking (concept)
GTP
ontwerp
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
18-09-2015

Beschrijving gegevensset

De gegevensset habitatkartering geeft weer waar welk natuurdoeltype voorkomt. Voor de aanwijzingsbesluiten en de beheerplannen zijn de kaarten belangrijke bouwstenen. Hieruit blijkt immers welke habitattypen actueel aanwezig zijn, met welke omvang en waar ze precies liggen. Daarnaast moeten de kaarten ook een objectieve basis bieden voor toetsingen in het kader van Nbwet-vergunningen en dus ook voor de PAS. In deze gegevensset zijn niet de nabijgelegen buitenlandse habitatkarteringen opgenomen (Vlaanderen, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen). Deze habitatkarteringen zijn geautomatiseerd gegenereerd op basis van de gebiedsbegrenzingen. Voor deze gebieden is langs de rand een buffer opgenomen met het habitattype H9999 (onzeker/onbekend)

Verantwoording gegevensset

De habitatkartering betreft een gegevensset die is gebaseerd op meervoudige bronnen. Deze bronnen worden in het kader van de afronding van de gebiedsanalyses ten behoeve van de PAS aangeleverd aan AERIUS. AERIUS harmoniseert, valideert en transformeert deze gegevens en levert deze door ten behoeve van de INSPIRE-publicatie habitatkartering.

BronEigenaarSinds
INSPIRE download service Habitats en biotopenMinisterie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Provincie Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
20150918 habitatkartering bron.pdfMinisterie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Provincie Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg18 september 2015

Beschrijving proces

  • InventarisatieVoor alle PAS-gebieden worden door de bronhouder karteringen aangeleverd conform het gegevensleveringsprotocol.
  • HarmonisatieAlle bronnen worden omgezet naar de standaard structuur conform de verplichte velden in het GLP. Indien automatische koppeling van velden niet mogelijk is dan vind er handmatige koppeling plaats. De koppeling wordt altijd teruggekoppeld aan de bronhouder.
  • ValidatieEr vinden zowel verificaties plaats met betrekking tot de geometrie als de tabelinhoud. Van de geometrie wordt gecontroleerd of deze volledig dekkend is met het betreffende Natura 2000-gebied, of er geen overlappingen met polygonen zijn en of deze conform de standaarden is. Van de tabelinhoud wordt gecontroleerd of de verplichte velden in lijn zijn met de beschrijving in het GLP. Alle bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder.
  • TransformatieDe aangeleverde structuur (conform GLP) is niet gelijk aan de database structuur. Er vind een transformatie plaats waarbij er geen inhoudelijke of geometrische wijzigingen worden uitgevoerd. Indien er bevindingen zijn tijdens het verificatieproces dan worden er aannamen gedaan. Alle transformaties zijn geautomatiseerd en vastgelegd in het Gegevenstransformatieprotocol habitatkartering. Voor Vlaanderen, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen is de habitatkartering afgeleid van de begrenzing van de N2000 gebieden.

Velden databasetabel

De bronnen worden naar de tabel habitat_areas getransformeerd. De volgende velden zijn in deze tabel opgenomen.

VeldTypeEenheidOmschrijving
assessment_area_idint4n.v.t.Unieke identifactie van het interessegebied
habitat_area_idint4.PRIKEYn.v.t.Unieke identifactie van de geometrie
habitat_type_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het habitattype
coveragefloat4PercentagePercentage dekking van het habitattype

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
313-2726
Voor
  • Calculator
  • Monitor
Type
Data