Grootschalige deposities GDN

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Algemeen
Source type
meervoudige gelijksoortige bronnen
Bronhouders
RIVM
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
22-09-2020

Beschrijving gegevensset

Het RIVM maakt jaarlijks kaarten met grootschalige deposities in Nederland (GDN kaarten) in het kader van natuur- en milieubeleid. De kaarten zijn gebaseerd op een combinatie van modelberekeningen en metingen en zijn bedoeld voor het geven van een grootschalig beeld van de deposities in Nederland zowel voor jaren in het verleden als in de toekomst. Voor AERIUS wordt de meest recente GDN kaart gebruikt. Het doel van deze kaartlaag is dat indien er wordt gerekend met eigen rekenpunten buiten een Natura 2000-gebied dat er een totale depositie beschikbaar is.

Verantwoording gegevensset

De grootschalige deposities GDN betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
ndep_2020RIVM07 juli 2021

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe bronbestanden worden als download beschikbaar gesteld per stof en per jaar.
  • HarmonisatieAlle bronnen zijn gelijk aan structuur en er hoeft geen harmonisatie plaats te vinden.
  • ValidatieDoor een inhoudsdeskundige wordt gevalideerd of alle benodigde bronnen beschikbaar zijn voor transformatie.
  • TransformatieAlle relevante bronnen worden geautomatiseerd getransformeerd naar de betreffende databasetabel. Alleen het het rekenjaar 2018 waarbij is uitgegaan van langjarige meteo is getransformeerd.

Velden databasetabel

background_cell_depositions

VeldTypeEenheidOmschrijving
background_cell_idint4,PRIKEYn.v.t.Unieke identificatie van de cel
yearint2jaarJaar waarop de depositiewaarde betrekking heeft
depositionfloat4mol/hectareDepositiewaarde van het betreffende kilometergrid

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
309-4583
Voor
  • Calculator
Type
Data
Versie