Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 20-01-2022

Geografische gridfuncties

Wat is een geografische functie?
Wanneer een gebruiker een bron invoert in AERIUS zijn de x,y coördinaten van de bronlocatie bekend. Een geografische gridfunctie selecteert, op basis van deze x,y coördinaten, de rekenpunten die relevant zijn voor de berekening van de depositiebijdrage van de ingevoerde bron. Deze rekenpunten liggen in het midden van hexagonen, die als vast raster over Nederland zijn neergelegd.

Elke rekenpunt heeft een uniek nummer (ID) dat overeenkomt met het ID van het bijbehorende hexagoon. Op basis hiervan kan een koppeling worden gemaakt met de geografische gegevens in de database. Per hexagoon zijn in de database gegevens opgenomen over bijvoorbeeld de Kritische Depositiewaarde (KDW), de achtergrondconcentratie en het habitattype.

Welke geografische functies onderscheidt AERIUS?
De verschillende geografische functies die in AERIUS worden toepast, zijn beschreven in een technisch rapport. Voorbeelden van deze functies:

  • Bepalen van het rekenpunt ID van het hexagoon waarbinnen de emissiebron is geplaatst of waarbinnen de gebruiker een punt heeft aangeklikt. Zo weet AERIUS waar de berekening moet starten.
  • Bepalen van de rekenpunt ID’s die op een gegeven afstand (in aantal hexagonen) van een ander rekenpunt liggen. Deze functie wordt gebruikt als de gebruiker een maximale afstand opgeeft waarover AERIUS moet rekenen.
  • Bepalen van de rekenpunt ID’s binnen een Natura 2000-gebied. Hiertoe worden eerst de rekenpunt ID’s bepaald voor een rechthoek waarbinnen het Natura 2000-gebied valt. Vervolgens worden de ID’s binnen deze rechthoek, maar buiten het Natura 2000-gebied, gefilterd en weggelaten.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
294-1431
Voor
  • Calculator
  • Scenario
  • Connect
Type
Methodiek
Versie