Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 15-10-2020

Emissieberekening wegverkeer - standaard

In het kort
Een weg wordt in AERIUS als lijnbron ingevoerd. AERIUS zet deze lijnbron om naar puntbronnen en berekent per puntbron de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) in het gekozen rekenjaar. Bij deze berekening gaat AERIUS uit van de wegkenmerken die door de gebruiker zijn ingevoerd, zoals de intensiteiten en de snelheidstypering, en gegevens in de AERIUS database, zoals emissiefactoren.

Hoe berekent AERIUS de verkeersemissies?
AERIUS berekent de totale emissie per puntbron per jaar met onderstaande formule:

\[
E_{pb,j}=\left(\begin{array}{l}\left(\left(1-F_{l,s}\right)*E_{l,d}+F_{l,s}*E_{l,s}\right)*N_l
\\
+\left(\left(1-F_{m,s}\right)*E_{m,d}+F_{m,s}*E_{m,s}\right)*N_m
\\
+\left(\left(1-F_{z,s}\right)*E_{z,d}+F_{z,s}*E_{z,s}\right)*N_z
\\
+\left(\left(1-F_{b,s}\right)*E_{b,d}+F_{b,s}*E_{b,s}\right)*N_b\end{array}\right)*\frac{365*L}{1000*1000}
\]

Epb,j = Emissie per puntbron (kg/jaar)
L = Lengte van het wegsegment waarop de puntbron betrekking heeft (meters)
Nl = Aantal personenvoertuigen per etmaal (weekdaggemiddelde)
Nm = Aantal middelzware vrachtvoertuigen per etmaal (weekdaggemiddelde)
Nz = Aantal zware vrachtvoertuigen per etmaal (weekdaggemiddelde)
Nb = Aantal autobussen per etmaal (weekdaggemiddelde)
El,d = Emissiefactor voor licht verkeer, doorstromend (g/km)
Em,d = Emissiefactor voor middelzware vrachtvoertuigen, doorstromend (g/km)
Ez,d = Emissiefactor voor zware vrachtvoertuigen, doorstromend (g/km)
Eb,d = Emissiefactor voor bussen, doorstromend (g/km)
El,s = Emissiefactor voor licht verkeer, stagnerend (g/km)
Em,s = Emissiefactor voor middelzware vrachtvoertuigen, stagnerend (g/km)
Ez,s = Emissiefactor voor zware vrachtvoertuigen, stagnerend (g/km)
Eb,s = Emissiefactor voor bussen, stagnerend (g/km)
Fl,s = Fractie stagnerend personenverkeer [-]
Fm,s = Fractie stagnerend middelzwaar vrachtverkeer [-]
Fz,s  = Fractie stagnerend zwaar vrachtverkeer [-]
Fb,s = Fractie stagnerend bussen [-]

De gebruiker voert in Calculator de volgende wegkenmerken in:

  • het wegtype (snelweg, buitenweg of we binnen de bebouwde kom)
  • de snelheidstypering (bijvoorbeeld de geldende snelheidslimiet)
  • het aantal voertuigen per etmaal per standaard voertuigcategorie (licht verkeer, middelzwaar vrachtverkeer, zwaar vrachtverkeer en bussen)
  • de mate van congestie (percentage voertuigen in de file)  

In de AERIUS database zijn per voertuigcategorie gegevens opgenomen over de emissiefactoren voor stikstofoxiden (NOX) en ammoniak (NH3) per wegtype, snelheidstypering, mate van congestie en rekenjaar.

De emissieberekening is in lijn met de methode voor emissieberekening in standaardrekenmethode 2, zoals beschreven in bijlage 2 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
274-3325
Voor
  • Calculator
  • Scenario
  • Connect
Type
Methodiek
Versie