Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 15-10-2020

Emissieberekening mobiele werktuigen

In het kort
Mobiele werktuigen zijn voertuigen die in beginsel geen gebruikmaken van de openbare weg en bijvoorbeeld worden ingezet in de landbouw of bij bouwprojecten. Voorbeelden van mobiele werktuigen zijn graafmachines, bulldozers en tractoren. Ook voor een specifieke functie verbouwde bestel- of vrachtwagens, zoals ambulances, vuilniswagens en betonwagens, worden beschouwd als mobiele werktuigen.

De emissies van mobiele werktuigen zijn afhankelijk van de emissienormen die van toepassing zijn op het desbetreffende mobiele werktuig (stageklassen).

Indien voor een mobiel werktuig met een dieselmotor de stageklasse bekend is, kan de gebruiker het jaarlijkse dieselverbruik per stageklasse invoeren. AERIUS berekent vervolgens de emissies van stikstofoxiden (NOX) op basis van generieke gegevens over de NOX emissie per liter brandstof per stageklasse.

Indien de stageklasse onbekend is, of wanneer het mobiele werktuig buiten de categorieën met stageklassen valt die in AERIUS zijn opgenomen, kan een gebruiker in AERIUS zelf de totale emissies NOX van het desbetreffende mobiele werktuig invoeren, of deze berekenen aan de hand van kenmerken van het mobiele werktuig, zoals het vermogen en het aantal draaiuren.

Hoe berekent AERIUS de emissies van mobiele werktuigen?

Berekening emissies op basis van brandstofverbruik per stageklasse
AERIUS berekent met onderstaande formule de emissie NOX van mobiele werktuigen met een dieselmotor waarvoor de stageklasse bekend is:

\[
E_{MW}=\sum_S\ {B_{LJ,S}*EF}_S*\frac{1}{1000}
\]

met:
EMW = Totale emissie NOX door alle ingevoerde mobiele werktuigen (kg/jaar)
BLJ,S = Brandstofverbruik in liters per jaar per stageklasse S (liters/jaar)
EFS = Emissiefactor NOX per stageklasse S (gram/liter diesel)

De gebruiker geeft per stageklasse het brandstofverbruik aan in liters per jaar (BLJ,S). De emissiefactoren NOX per stageklasse (EFS), zijn bepaald op basis van gegevens van het Emissiemodel Mobiele Machines.

Berekening emissies wanneer stageklasse niet bekend is (eigen typering)
Een gebruiker kan in AERIUS een waarde voor de totale emissies NOX van het desbetreffende mobiele werktuig invoeren. AERIUS biedt de gebruiker ook ondersteuning bij het berekenen van deze totale emissie. Daarvoor is een zogenoemde rekenmachine ontwikkeld waarin de gebruiker een keuze kan maken tussen een berekening op basis van ‘draaiuren’ en op basis van ‘brandstofverbruik’.

Bij de keuze voor ‘draaiuren’ berekent AERIUS de emissie NOX met onderstaande formule:

\[
E_{MW}=W*B*G*EF*\frac{1}{1000}
\]

met:
EMW = Totale emissie NOX door alle ingevoerde mobiele werktuigen (kg/jaar)
W = Het gemiddelde volle vermogen van dit mobiele werktuig (kW)
B = Het gedeelte van het volle vermogen van dit mobiele werktuig dat daadwerkelijk wordt gebruikt (%)
G = Het aantal uren dat dit mobiele werktuig gemiddeld wordt gebruikt (uren/jaar)
EF = Emissiefactor NOX (gram/kWh)

De gebruiker voert zelf waarden in voor het vermogen, de belasting, het aantal draaiuren en de emissiefactor. Waar mogelijk gaat AERIUS uit van defaultwaarden.

Bij de keuze voor ‘brandstofverbruik’ berekent AERIUS de emissie NOX met onderstaande formule:

\[
E_{MW}=\frac{B_{LJ}}{R_{LK}}*EF*\frac{1}{1000}
\]

\[
R_{LK}=\frac{1}{{\rho{}}_D}*R_{GK}*\frac{1}{1000}
\]

met

EMW =Totale emissie NOX van het ingevoerde mobiele werktuig (kg/jaar)
BLJ = Brandstofverbruik in liters per jaar (liters/jaar)
RLK = Rendement: brandstof in liters per geleverde kilowattuur (liters/kWh)
EF = Emissiefactor NOX van het ingevoerde mobiele werktuig (gram/kWh)
RGK = Rendement: brandstof in grammen brandstof per geleverde kilowattuur (gram/kWh)
PD = Soortelijk gewicht van diesel (kg/liter) = 0,84 kg/liter

De gebruiker voert zelf waarden in voor het vermogen, de belasting, het aantal draaiuren en de emissiefactor. Waar mogelijk gaat AERIUS uit van defaultwaarden.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
277-3345
Voor
  • Calculator
  • Scenario
  • Connect
Type
Methodiek
Versie