Connect API - Handleiding

Versie: 
01-09-2017

In het kort
Berekeningen met AERIUS Calculator kunnen worden uitgevoerd met een webservice. Deze webservice gaat uit van het HTTP REST protocol. Het formaat voor de gegevensuitwisseling is JSON. De verschillende API functies worden op de AERIUS Connect API documentatie pagina verder toegelicht. 

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
639-3849
Voor
  • Connect
Type
Handreiking
Versie
  • 01-09-2017