Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 13-01-2022

Binnenvaart - vaarwegen

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
Rijkswaterstaat
GLP
niet van toepassing
GTP
concept
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
24-02-2014

Beschrijving gegevensset

De vaarwegkenmerken geven de CEMT klasse en de namen aan van de vaarwegen die zijn opgenomen in het NWB vaarwegen. Met de CEMT klasse worden de afmetingen van een vaarweg aangegeven. De emissiefactoren van binnenvaartschepen op een vaarweg zijn afhankelijk van de CEMT klasse van deze vaarweg. De namen van de vaarwegen zijn ook relevant, omdat de emissiefactoren voor enkele waterwegen (Lek, Geldersche Ijssel en Waal) afhankelijk zijn van de vaarrichting in relatie tot de stroomrichting.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is gebaseerd op een tweetal bronnen. Het NWB-vaarwegen is de bron voor de geometrie en de vaarwegnamen. Het ViN - Vaarwegkenmerken in Nederland) is de bron van de classificatie van de vaarweg (CEMT klasse).

BronEigenaarSinds
Nationaal Wegen Bestand Vaarwegen WFSPDOKmaart 2011
Vaarweg Informatie Nederland bevaarbaarheidsinformatieRijkswaterstaatjanuari 2013

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder als webservice (WFS) ter beschikking gesteld. Bij een update wordt de op dat moment beschikbare/gepubliceerde informatie gebruikt.
  • HarmonisatieDe data is direct bruikbaar en hoeft niet te worden geharmoniseerd.
  • ValidatieDe data is door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
  • TransformatieDe data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. De verschillende bronnen worden automatisch gekoppeld. De waterwegen waarvoor bij de emissiefactoren voor varende schepen onderscheid wordt gemaakt naar stroomrichting - Lek, Geldersche IJssel en Waal), zijn automatische geselecteerd op basis van de vaarwegnaam in het NWB-vaarwegen.

Velden databasetabel

shipping_inland_waterways

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_inland_waterway_idint4.PRIKEYn.v.t.ID van de vaarweg
shipping_inland_waterway_typechar(4)n.v.t.Vaarwegtype
flowingbooln.v.t.Stroming (ja/nee)

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
332-3343
Voor
  • Calculator
  • Connect
  • Scenario
Type
Data
Versie