Binnenvaart - trendfactor emissiefactoren varend

Versie: 
17-03-2017

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
AERIUS, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
concept
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
31-01-2014

Beschrijving gegevensset

De trendfactor voor de emissiefactoren geeft voor toekomstjaren aan in hoeverre de gemiddelde emissiefactor in dat toekomstjaar afwijkt van de emissiefactor in het referentiejaar (2010). Als gevolg van de periodieke aanscherping van Europese emissie-eisen voor (scheeps)motoren, zullen de gemiddelde emissies in een toekomstjaar lager zijn dan in het referentiejaar.

Verantwoording gegevensset

De trendfactoren voor de emissiefactoren van varende binnenvaartschepen zijn overgenomen uit het rekenmodel PRELUDE versie 1.11 en gepubliceerd via de website van InfoMil.

BronEigenaarSinds
TNO. Prelude versie 1.11Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat2016

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd.
  • HarmonisatieDe gepubliceerde data is direct bruikbaar en hoeft niet te worden geharmoniseerd.
  • ValidatieDe gepubliceerde data word door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd. Indien er geen wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn dan wordt de oude versie gehandhaafd.
  • TransformatieDe aangeleverde data is geautomatiseerd getransformeert naar de database. Hierbij is alleen gefilterd op scheepstypen die van toepassing zijn en zijn er geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

shipping_inland_emission_trend_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
substance_idint2.PRIKEYn.v.tUnieke identificatie van de stof
yearint2jaarJaar waarop de trendfactor betrekking heeft
trend_factorfloat4trendfactorTrendfactor

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
324-3342
Voor
  • Calculator
Type
Data
Versie