Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 17-03-2017

Binnenvaart - trendfactor emissiefactoren varend

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
AERIUS, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
concept
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
29-01-2014

Beschrijving gegevensset

De trendfactor voor de emissiefactoren geeft voor toekomstjaren aan in hoeverre de gemiddelde emissiefactor in dat toekomstjaar afwijkt van de emissiefactor in het referentiejaar (2010). Als gevolg van de periodieke aanscherping van Europese emissie-eisen voor (scheeps)motoren, zullen de gemiddelde emissies in een toekomstjaar lager zijn dan in het referentiejaar.

Verantwoording gegevensset

De trendfactoren voor de emissiefactoren van varende binnenvaartschepen zijn overgenomen uit het rekenmodel PRELUDE versie 1.1. Deze versie is eind 2013 opgesteld door TNO in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. PRELUDE versie 1.1 is een actualisatie van PRELUDE versie 1.0 (TNO.2011). Prelude versie 1.1 is gepubliceerd via de website van InfoMil.

BronEigenaarSinds
TNO. Prelude versie 1.1Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatdecember 2013

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd.
  • HarmonisatieDe gepubliceerde data is direct bruikbaar en hoeft niet te worden geharmoniseerd.
  • ValidatieDe gepubliceerde data word door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
  • TransformatieDe aangeleverde data is geautomatiseerd getransformeert naar de database. Hierbij is alleen gefilterd op scheepstypen die van toepassing zijn en zijn er geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

shipping_inland_emission_trend_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
substance_idint2.PRIKEYn.v.tUnieke identificatie van de stof
yearint2jaarJaar waarop de trendfactor betrekking heeft
trend_factorfloat4trendfactorTrendfactor

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
324-1525
Voor
  • Calculator
Type
Data
Versie