Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 17-03-2017

Binnenvaart - trendfactor emissiefactoren stilliggend

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
AERIUS, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
concept
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
29-01-2014

Beschrijving gegevensset

De emissies van binnenvaartschepen tijdens het stilliggen komen voornamelijk voort uit het gebruik van generatoren voor de elektriciteitsopwekking aan boord. De trendfactor voor de emissies door generatoren geeft voor toekomstjaren aan in hoeverre de gemiddelde emissiefactor NOX in dat toekomstjaar afwijkt van de emissiefactor in het referentiejaar (2010). Als gevolg van aanscherping van Europese emissie-eisen voor (scheeps)motoren, kan de gemiddelde emissies in een toekomstjaar lager zijn dan in het referentiejaar. De emissies van generatoren op kleinere schepen zullen op grond van de huidige bekende Europese emissienormen niet afnemen (voor lagere vermogens zijn geen regels gesteld). Voor grotere schepen (vanaf M8) zullen de emissies van generatoren naar verwachting wel afnemen. De vermogens van deze generatoren vallen binnen klassen waarvoor Europese emissienormen gelden.

Verantwoording gegevensset

De trendfactoren voor de emissiefactoren NOX en PM10 van generatoren op binnenvaartschepen betreffen een gegevensset die is gebaseerd op onderzoek dat TNO in 2011 heeft uitgevoerd in opdracht van IenM/Rijkswaterstaat. De gepubliceerde trendfactoren zijn beschikbaar voor de volgende categorie├źn binnenvaartschepen: M0 tot en met M8, en zijn van toepassing op de jaren 2020 en 2030 (met 2010 als referentiejaar). In overleg met TNO heeft AERIUS de volgende bewerkingen uitgevoerd. Voor de tussenliggende jaren is lineair ge├»nterpoleerd. Daarnaast zijn de emissiefactoren voor de scheepstypen M8 en M9 ook van toepassing verklaard op de scheepstypen: M10, M11, M12, BII-1, BII-2b, BII-2l, BII-4, BII-6l en BII-6l.

BronEigenaarSinds
TNO. Modules voor sluis- en ligemissies voor BIVAS. 2011Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat24 november 2011

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe data wordt door de bronhouders gepubliceerd
  • HarmonisatieDe data is direct bruikbaar voor transformatie.
  • ValidatieDe aangeleverde data is door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
  • TransformatieDe aangeleverde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Hierbij wordt alleen gefilterd op scheepstypen die van toepassing zijn. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

shipping_inland_category_emission_trend_factors_docked

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_inland_category_idint2.PRIKEYn.v.t.Uniek identificatie van de categorie
yearint2jaarJaar waarop trendfactor betrekking heeft
substance_idint2n.v.tID van de stof
trend_factorfloat4factorTrendfactor

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
329-1529
Voor
  • Calculator
Type
Data
Versie