Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 15-10-2020

Binnenvaart - emissiefactoren varend

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
concept
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
09-04-2019

Beschrijving gegevensset

De emissiefactoren van binnenvaartschepen tijdens het varen geven waarden voor de gemiddelde uitstoot van NOX per afgelegde kilometer. De emissiefactoren zijn uitgedrukt in grammen per kilometer en gelden voor het referentiejaar 2010. De emissiefactoren zijn afhankelijk van:

 • het type binnenvaartschip
 • de vaarmodus (stilliggen, varen)
 • het vaarwegtype
 • de landingstoestand (leeg, geladen), en
 • de vaarrichting in relatie tot de stroomrichting.

Verantwoording gegevensset

De emissiefactoren van binnenvaartschepen tijdens het varen zijn overgenomen uit het rekenmodel PRELUDE versie 1.11. Deze versie is opgesteld door TNO in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en gepubliceerd via de website van InfoMil.

BronEigenaarSinds
InfomilMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat01 augustus 2019

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd.
 • HarmonisatieDe gepubliceerde data is direct bruikbaar en hoeft niet te worden geharmoniseerd.
 • ValidatieDe gepubliceerde data word door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeert naar de database. Hierbij is alleen gefilterd op scheepstypen die van toepassing zijn en zijn er geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

De bronnen worden naar de tabel shipping_inland_category_emission_factors getransformeerd. De volgende velden zijn in deze tabel opgenomen:

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_inland_category_idint2.PRIKEYn.v.t.Unieke identificatie van de category
waterway_typechar(4)n.v.t.Vaarwegtype
substance_idint2n.v.t.Unieke identificatie van de stof
ship_directionchar(4)n.v.t.Vaarrichting
laden_statechar(4)n.v.t.Beladingstoestand
emission_factorfloat4g/kmEmissiefactor
yearyear_typejaarJaar

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
323-4007
Voor
 • Calculator
 • Scenario
 • Connect
Type
Data
Versie