Binnenvaart - emissiefactoren stilliggend

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
meervoudige gelijksoortige bronnen
Bronhouders
AERIUS
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
21-12-2021

Beschrijving gegevensset

De emissies van binnenvaartschepen tijdens het stilliggen komen voornamelijk voort uit het gebruik van generatoren voor de elektriciteitsopwekking aan boord. Op basis van inschattingen van het brandstofverbruik en de emissiefactoren van generatoren, zijn de emissiefactoren NOX bepaald voor verschillende categorie├źn binnenvaartschepen. De emissiefactoren zijn uitgedrukt in grammen per uur (verblijftijd).

Verantwoording gegevensset

De emissiefactoren van generatoren op binnenvaartschepen betreffen een gegevens-set die is gebaseerd op onderzoek dat TNO. De getallen zijn overgenomen uit onderstaande bronnen. Voor zichtjaren 2031 t/m 2035 worden de emissiefactoren voor 2030 toegepast.

BronEigenaarSinds
Emissiefactoren binnenvaartTNO
Notitie emissiefactoren binnenvaartTNO
Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart en zeevaart

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe data wordt door de bronhouders gepubliceerd.
  • ValidatieDe gepubliceerde data word door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
  • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Hierbij is alleen gefilterd op scheepstypen die van toepassing zijn en zijn er geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

Shipping_inland_category_emission_factors_docked

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_inland_category_idint2,PRIKEYUnieke identificatie van de categorie
laden_statechar(4)n.v.t.Type met waarde van de beladingstoestand
substance_idint2n.v.t.ID van de stof
emission_factorfloat4g/uurEmissiefactor
yearyear_typejaarjaar

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
298-4579
Voor
  • Calculator
  • Connect
Type
Data
Versie