Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 13-01-2022

Binnenvaart - categorieën

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
AERIUS, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
concept
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
27-03-2014

Beschrijving gegevensset

AERIUS maakt onderscheid tussen verschillende type binnenvaartschepen. De categorieën zijn overgenomen uit de rekenapplicatie Prelude die gepubliceerd is op de website van InfoMil.

Prelude maakt onderscheid tussen twee indelingen: CBS en Rijkswaterstaat. In AERIUS zijn alleen de scheepstypen volgens de Rijkswaterstaat indeling overgenomen. Reden daarvoor is dat indeling van Rijkswaterstaat, in tegenstelling tot de CBS indeling, rekening houdt met de vorm van het schip (bijvoorbeeld duwbakkencombinaties), en daarmee een nauwkeuriger rekenresultaat zal opleveren.

Verantwoording gegevensset

De categorieën voor binnenvaartschepen betreffen een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
TNO. Prelude versie 1.11Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat2016

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe data wordt door de bronhouders gepubliceerd.
  • HarmonisatieDe data is direct bruikbaar en hoeft niet te worden geharmoniseerd.
  • ValidatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
  • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Hierbij wordt alleen gefilterd op scheepstypen die van toepassing zijn. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

shipping_inland_categories

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_inland_category_idint2.PRIKEYn.v.t.Unieke code van de categorie
codetext.PRIKEYn.v.tCode van het scheepstype
nametext.PRIKEYn.v.t.Scheepstype
descriptiontextn.v.t.Omschrijving van het scheepstype

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
326-3336
Voor
  • Calculator
  • Connect
  • Scenario
Type
Data
Versie