Binnenvaart - categorieën

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
TNO
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
01-12-2021

Beschrijving gegevensset

Deze gegevensset bevat de categoriën van binnenvaart schepen voor varen en stilliggen en is aangeleverd door TNO.
De emissiefactoren zelf zijn opgenomen in factsheet  "Binnenvaart - emissiefactoren"

Verantwoording gegevensset

De categorieën voor binnenvaartschepen zijn gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
Emissiefactoren binnenvaartTNO
Notitie emissiefactoren binnenvaartTNO
Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart en zeevaartTNO

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe data is door de bronhouder geleverd en wordt online gepubliceerd.
  • ValidatieDe geleverde bestanden worden gevalideerd op technische juistheid. Bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder en indien nodig wordt er door de bronhouder een nieuw aangepast bestand aangeleverd.

Velden databasetabel

shipping_inland_categories

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_inland_category_idint2.PRIKEYn.v.t.Unieke code van de categorie
codetext.PRIKEYn.v.tCode van het scheepstype
nametext.PRIKEYn.v.t.Scheepstype
descriptiontextn.v.t.Omschrijving van het scheepstype

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
326-4404
Voor
  • Calculator
  • Connect
Type
Data
Versie