Binnenvaart - bronkenmerken varend

Versie: 
17-03-2017

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
AERIUS, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
concept
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
01-03-2016

Beschrijving gegevensset

De gegevensset met bronkenmerken van varende binnenvaartschepen omvat gegevens over:

  • de warmteinhoud van de emissies (MW)
  • de (gemiddelde) uitstoothoogte (m) ten opzichte van de waterlijn, en
  • de spreiding in de uitstoothoogte (m).

De bronkenmerken zijn afhankelijk van het type binnenvaartschip, het vaarwegtype, de landingstoestand (leeg, geladen) en de vaarrichting in relatie tot de stroomrichting.

Verantwoording gegevensset

De waarden voor de warmte-inhoud zijn overgenomen uit het rekenmodel PRELUDE versie 1.11. Prelude is opgesteld door TNO in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en gepubliceerd via de website van InfoMil. De waarden voor de uitstoothoogte zijn opgesteld door TNO, in opdracht van AERIUS. De waarden voor de spreiding zijn gerelateerd aan de uitstoothoogte. RIVM hanteert hierbij voor de binnenvaart (in het kader van het GCN/GDN proces) de volgende vuistregel: de spreiding is 0,5*uitstoothoogte. In overleg met RIVM is ervoor gekozen deze vuistregel ook toe te passen bij het bepalen van de spreiding op basis van de uitstoothoogtes per categorie binnenvaartschepen.

BronEigenaarSinds
TNO Prelude versie 1.11Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat2016
TNO. Notitie uitstoothoogte binnenvaartschepen AERIUS03 juni 2014

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd.
  • HarmonisatieDe data is direct bruikbaar en hoeft niet te worden geharmoniseerd.
  • ValidatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
  • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Hierbij wordt alleen gefilterd op scheepstypen die van toepassing zijn. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. De verschillende bronnen worden automatisch gekoppeld waarbij wordt gerapporteerd of alle scheepstypen van bronkenmerken zijn voorzien.

Velden databasetabel

shipping_inland_category_source_characteristics

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_inland_category_idint2.PRIKEYUnieke identificatie van de categorie
waterway_typechar(4)n.v.tType met waarde vaarwegtype
gcn_sector_idint4n.v.t.Unieke identificatie van de GCN-sector
ship_directionchar(4)n.v.tType met waarde van de vaarrichting
laden_statechar(4)n.v.t.Type met waarde van de beladingstoestand
heightfloat4meterUitstoothoogte
heat_contentfloat4MWWarmteoutput
spreadfloat4meterSpreiding

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
331-3335
Voor
  • Calculator
Type
Data
Versie
  • 17-03-2017